DOR HOUT

Er is meer aandacht voor het ouder worden dan ooit. Er zijn meer ouderen dan ooit. Dor hout met ondertitel Bespiegelingen van 65-plussers over oud(er) worden en doodgaan biedt een scala aan (uiteenlopende) opvattingen over ouder worden en doodgaan. 

In levende lijve of via e-mail interviewde Ko van Geemert 116 mensen van boven de 65 jaar, in Nederland en op Curaçao. Hij stelde ze vragen als: hoe kijkt u op uw leven terug, wat verwacht u van de toekomst, welk uur in uw bestaan zou u nooit meer over willen doen. De resultaten vormen de rode draad in het boek. 

De titel is ontleend aan een column van Marianne Zwagerman, die vond dat ouderen als allerlaatste tegen Covid gevaccineerd moesten worden, ze waren toch niks waard, uitgerangeerd, dor hout.

Ko van Geemert (1950) publiceerde vele boeken, onder andere over de Plantagebuurt, Artis, de Hortus Botanicus. In 1991 was hij medeoprichter van de vereniging Vrienden van de Plantage, in 2016  ontving hij de Andreaspenning vanwege zijn verdiensten voor Amsterdam