Start september 2024. Een rondreis door de literaturen van West Europa vanaf de Middeleeuwen t/m de Verlichting aan de hand van 4 taalgebied overstijgende thema’s. Elk thema kan worden gezien als typerend voor een bepaalde periode, terwijl ook de voorgeschiedenis en de doorwerking wordt bekeken. Gezamenlijk worden, na een inleiding door de docent, korte tekstfragmenten uit diverse taalgebieden geanalyseerd.

 

In het voorjaar van 2025 staan in Europese Literatuurgeschiedenis II de 19e en 20e eeuw centraal.

Cursus Europese literatuurgeschiendenis I

In dit overzicht van de Europese literatuurgeschiedenis wordt de literatuur bekeken als ideeëngeschiedenis, als tekstuele weergave van de gedachten over mens en maatschappij in West Europa. De invalshoek van waaruit dit enorme gebied wordt belicht is thematisch. Tegelijk wordt elk thema gekoppeld aan een bepaalde periode waarin het een belangrijke rol speelde.

In 10 lessen komen de volgende 4 thema’s aan de orde: 1. Avontuur, 2. Herontdekking cultureel erfgoed, 3. Noord en Zuid, en 4. De macht van de pen. Deze thema’s worden successievelijk gekoppeld aan de historische tijdvakken van de Middeleeuwen t/m de Verlichting. Vanuit elk thema wordt ook achter- en vooruit gekeken: waar vond het thema zijn oorsprong en hoe werkt het door? Daarbij worden tekstfragmenten uit verschillende taalgebieden (in het Ned. en Eng.) geanalyseerd.

Van februari – april 2025 volgt een 2e serie over de thema’s Natuurgevoel, Weergave van de werkelijkheid, Vormdoorbreking en Postmodernisme, gekoppeld aan de literatuurgeschiedenis van de 19e en 20e eeuw. De 2 series kunnen ook afzonderlijk of in omgekeerde volgorde worden gevolgd.

Docent: Lily Coenen

Periode: september – november 2024

Data: maandag 9 september – maandag 11 november
Kosten: €30,-  excl. syllabus

Tijd: 11.00 – 13.00 uur 

De cursus is volgeboekt.