Al meer dan twintig jaar vormen de lessen Spaans een vast onderdeel van ons aanbod aan activiteiten en cursussen. Bij deze bijeenkomsten staan ontmoeting en plezier centraal, maar doen we uiteraard ook ons best om iets op te steken over de taal en cultuur van Spanje.

Er zijn algemene taalcursussen voor beginners en half-gevorderden op taalniveau A1 of A2. Daarbij komen de diverse aspecten van de taal aan de orde:
  • spelling en uitspraak
  • spreken en luisteren
  • lezen en schrijven
  • grammatica en woordenschat

Af en toe bieden we cursussen aan rond een bepaald taalaspect of met een (cultuur-historisch) thema:
  • Leesvaardigheid in het Spaans
  • Alledaagse uitdrukkingen en zegswijzen
  • Onderweg naar Santiago
  • Sefarad: het Joodse Spanje
  • Al-Ándaluz: het Moorse Spanje

Helaas kunnen we deze taal- en themacursussen niet allemaal tegelijk geven. Daar hebben we te weinig docenten en ruimte voor. Houd daarom onze nieuwsbrief en website in de gaten. Daar kun je te weten komen wanneer er een weer een bepaalde cursus start en wanneer je je kunt opgeven via het aanmeldingsformulier

¡Hasta luego!