In deze tiendelige cursus ‘Conversar con Dibujos’ krijg je voorafgaand aan elke les een aantal plaatjes aangeboden die samen een beeldverhaal vormen. Aan jou de taak om daar in je beste Spaans de anderen tijdens de bijeenkomst iets over te vertellen.

Werkwijze
Voorafgaand aan elke les krijg je per mail een A4-tje opgestuurd. Daarop staan een aantal plaatjes die samen een beeldverhaal vormen, een soort stripverhaaltje dus. Thuis kun je je alvast wat voorbereiden en op de les is het de bedoeling dat je je verhaal in het Spaans aan je medecursisten vertelt.

Je mag je aantekeningen gebruiken en je relaas kort of lang houden, wat je wilt. En het gebruik van de tegenwoordige tijd is voldoende. Eventueel kunnen we ook nog een poging wagen om onze verhalen in de verleden tijd te vertellen. En het zo helemaal mooi zijn, als we de verhalen (later) ook nog uit het blote hoofd zouden kunnen reproduceren.

Er zijn aan deze cursus geen bijkomende materiaalkosten verbonden, maar het is wel handig om woordenboeken te hebben voor bij de voorbereidingen thuis (‘huiswerk’). Digitale hulpmiddelen, zoals Google Translate en zo, kunnen ook behulpzaam zijn, maar bieden vaak ook geen soelaas.

Voor wie
Heb je al eerder lessen Spaans gevolgd, bij de SOOP of elders? En heb je een aardige basis in de Spaanse taal, zo half-gevorderd (taalniveau A1+)? Dan is deze cursus misschien iets voor jou om je Spaans weer wat op te vijzelen. Je wilt je spreekvaardigheid in het Spaans verbeteren en je woordenschat vergroten. En je vindt het niet bezwaarlijk om te mailen en het cursusmateriaal ook per mail te ontvangen en eventueel zelf uit te printen.

Cursusgegevens
Naam cursus: Praatjes bij plaatjes
Docent: Bart de Boer
Dag & tijd: donderdag van 11:00 tot 13:00 (inclusief kwartier pauze)
Periode: 
Kosten: €30,00 (exclusief materiaalkosten)

De cursus is vol. Aanmelden niet meer mogelijk.