Per 15 september 2022 is Bert Breij aangetreden als nieuwe voorzitter van het SOOP Bestuur. Met zijn achtergrond in communicatie, zijn bestuurlijke ervaring en zijn grote netwerk, is hij wat ons betreft het door ons gezochte “schaap met de vijf poten”. Samen met de andere Bestuursleden zal hij de SOOP de toekomst in helpen.

De 'SOOP' is een geslaagd burgerinitiatief. Het geeft vijfigplussers een dubbel rendement. Jezelf blijven ontwikkelen en je netwerk in de buurt vergroten. SOOP is in eerste instantie een ideaal, maar heeft dat ideaal ook verregaand verwerkelijkt.

Een keuze uit cursussen die je uitdagen en die je plezier doen beleven in een eigen gebouw in de Nieuwe Kerkstraat met een prachtige tuin. Waar je elkaar persoonlijk kunt ontmoeten. Met koffie, drankje en een hapje. Betaalbaar voor ook de kleine portemonnee!

Actief voor de bewoners binnen het gebied van postcode 1018. De Kadijkbuurt, Plantagebuurt en Weesperbuurt. En gastvrij voor ieder als vanouds.

Wat mij als kersverse voorzitter ook uitermate boeit, is de grote inzet van al die vrijwilligers die meehelpen het SOOP-ideaal te blijven realiseren. Dat ideaal leeft in mij. Ik zal het mee helpen koesteren en bewaken. Voor nu en in de toekomst.

SOOP staat open voor de open ontmoeting, ook met al die andere organisaties die in de stad mensen verbinden, samen brengen, plezier daaraan doen beleven. Met een Gemeente die zo nodig de helpende hand biedt. Ik kijk uit naar onze ontmoeting. Samen staan we sterker. Daaraan mee te werken boeit mij ten zeerste”.

Bert Breij, voorzitter SOOP