Janny Lok beschrijft in een notendop de geboorte, de inhoud en de geschiedenis van de maandelijkse buurtborrel: De biografie van een bijna zestienjarige. 

De Maandelijkse Buurtborrel is geboren op de laatste donderdag van januari 2007 om half zes ‘s middags. Op 26 januari 2023 viert ze dus haar zestiende verjaardag.

Aan de opzet is in al die jaren nauwelijks iets veranderd, behalve dan dat de borrel een wervend effect heeft gehad. De donderdag (welke dan ook) kent namelijk sindsdien een vast groepje borrelaars!

Van februari tot en met april, en ook van september tot en met november, is er op de laatste donderdag van de maand een lezing of presentatie in de Gelaghkamer van de SOOP tussen 16:30 en 17:30.

Dit evenement gaat naadloos over in de Maandelijkse Buurtborrel. Die bestaat dan dus uit ‘na-praters’ over de lezing, aangevuld met mensen die dan binnenlopen en speciaal voor de borrel komen.

Tot zover de link tussen lezing en buurtborrel.

Wat de overige 6 maanden betreft, is er een losstaande Maandelijkse Buurtborrel in januari, mei en juni. In juli en augustus, tijdens de zomer-tuinactiviteiten is het startmoment een uur vroeger (half vijf) en in december vindt er geen maandelijkse buurtborrel plaats (wordt wat veel, omdat we ook met kerst vaak aandacht besteden aan de buurtbewoners).

Maaike en Willy van onze Catering Commissie serveren altijd gratis eenvoudige hapjes. Mochten de gasten zin hebben in bitterballen en dergelijke, dan is er wel een pinpas nodig! De gastspreker en de leden van de Commissie SOOP Uur krijgen een drankje van het huis, alle overige consumpties worden betaald.