Albert Heijn werkt hard aan het ontmantelen van haar sociale functie. Alledaagse attentie voor elkaar is weliswaar van levensbelang.

In de tweede Ben Sajetlezing en Conferentie in Amsterdam werd gisteren, vrijdag 16 mei 2024, weer eens duidelijk hoe belangrijk alledaagse

attentie in buurten en instellingen is voor het welbevinden van een ieder. Het elkaar gedag zeggen, aankijken,

vriendelijkheid. Oplettendheid, luisteren naar elkaar, ondersteunen, tijd voor elkaar maken. Liefde. Alledaags.

Niet beklemmend, maar menselijkheid, empathie. Niet beklemmend, opdringerig, maar wel attent. 

Je kunt elkaar helpen. Soms met kleine dingen, maar uiterst belangrijk voor hen die een zetje of hulp behoeven.

Ontmoetingsplekken zijn hierbij een must. Maar wel natuurlijk ontstaan of voor de hand liggend. Met ook voor de hand liggende initiatiefnemers en buurtbetrokkenheid. Met de daarvoor logische architectuur. Niemand ook forceren erbij te zijn. Benadrukt werd ook de grote rol van kleine middenstanders als ontmoetingsplek. Ook kwam even aan de orde dat Albert Heijn er hard aan werkt om mensen die komen voor ook een ontmoeting, een praatje, tegen te gaan. In Amsterdam banken al heeft weggehaald. Een teken van deze tijd.

Het was aan de honderden aanwezigen, waaronder veel beroepskrachten in de zorg, te merken hoe onmisbaar en helend attentie is. Dat systemen en protocollen, maar ook deze egoïstische op zichzelf gerichte wereld, eenzaamheid en zelfs ziektes veroorzaken.

De sprekers en de aanwezigen (vooral jongeren) wonden er geen doekjes om: “De toekomst is vandaag” en volle aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving is geboden. Zij mogen niet worden uitgebannen, laat staan afgeschreven, maar te midden van ons allemaal worden geplaatst. Het zal ieder verrijken. Heel ontroerend werd weer eens voorgehouden hoe weinig we beseffen wat er in een verstandelijk gehandicapte leeft. Hoe belangrijk het is dat die zichzelf kan zijn. En ook behoefte heeft aan vrolijkheid en waardering. Als je daarvoor open staat, wordt ieder er gelukkiger van.

Ben Sajet (1887-1986) is het boegbeeld van de sociale geneeskunde. Alle aandacht voor preventie en maatschappelijke oorzaken. Actueler dan sinds tijden bij een groeiende ongelijkheid en haperende zorgvoorzieningen. De bezorgdheid over wat het nieuwe kabinet werkelijk zal waarmaken was tijdens de lezing en conferentie volop voelbaar. Deze vond plaats in het Auditorium van HÁRT, de nieuwe naam van de voormalige Hermitage. Aan de Amsterdamse Amstel. Amsterdam die grote stad en maar groeit en groeit en meer divers. Waar problemen zich opstapelen. De organisator van deze grote conferentie, die zich volgend jaar weer zal herhalen, is het Ben Sajet centrum. Dat is de kenniswerkplaats voor de langdurige zorg. Het centrum richt zich op vraagstukken die voor de aangesloten vijf grote zorgorganisaties en zeven onderzoeks- en onderwijsinstellingen in Amsterdam en omgeving urgent zijn. De komende jaren wordt er gewerkt volgens vier programmalijnen: Alledaagse attentheid in de superdiverse stad; Diversiteit en dementie; Leren, verbeteren en implementeren; en Mensen met een verstandelijke beperking.