Vier vragen beslaan volgens Immanuel Kant het hele gebied van de wijsbegeerte. En de vierde vraag kan daarbij gezien worden als de belangrijkste en het concentratiepunt van de drie andere. Deze vragen zijn:
  • Wat kan ik weten?
  • Wat moet ik doen?
  • Wat mag ik hopen?
  • Wat is de mens?
De deelnemers bereiden zich voor door het lezen van oospronkelijke tekstfragmenten uit het werk van filosofen uit de laaste vijf eeuwen. Deze teksten vormen het onderwerp van de lessen, worden toegelicht door de docent en gezamenlijk besproken. Bij de keuze van de fragmenten zijn de genoemde vragen leidend geweest.

Aan de orde komen filosofen als:
  • René Descartes
  • John Locke
  • Immanuel Kant
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  • Martin Heidegger
  • en anderen
Docent: Bart Voorsluis

Aanmelden nadat deze cursus in de nieuwsbrief wordt aangekondigd.