Met deze cursus wilen we graag iets vertellen over de buitengewoon rijke geschiedenis van een aantal islamitische landen. Met behulp van Powerpoint belichten we enkele opvallende kunstuitingen. Actieve participatie is welkom.

De Arabische wereld was al ver voor het begin van onze jaartelling permanent in beweging. Grootmachten wisselden elkaar af. Met die machtswisselingen traden ook andere en nieuwe culturen naar voren.

Nieuwe godsdiensten, religieuze stromingen en mystieke tradities ontstonden. Jodendom, christendom en islam hebben hun stempel gedrukt op cultuur, filosofie, literatuur en het sociale leven. Al die omwentelingen vormen een patroon van beweging en tegenbeweging.

Docent: Gerda Sengers

Aanmelden nadat deze cursus in de nieuwsbrief wordt aangekondigd.