Wat is vrijheid?

'Gestalten van vrijheid'

Vrijheid is een topwaarde, door velen gekoesterd en het verdedigen ten volle waard. Tegelijk lijkt het een monstrum van rekbaarheid en soms tergende vanzelfsprekendheid. Vrijheid kent in het Westen een lange filosofische traditie. Moeilijk grijpbaar, maar te kostbaar om op te geven, wel steeds opnieuw uitdagend om nader te verhelderen.

Tijdens de voorjaarscursus 2024 van SOOP willen we enkele boeiende  werkingen van vrijheid nagaan in moderne verschijnselen als zelfontplooiing en emancipatie, bevrijding en gemeenschapsvorming. Aandacht voor het existentialisme, met vrijheidsdenkers als Camus, Sartre en De Beauvoir, politieke vrijheid volgens Hannah Arendt en het authentieke van vrijheid volgens de dwarse opvattingen van de Romantiek. Leidsman is de Britse denker Isaiah Berlin, met zijn heldere onderscheid tussen negatieve en positieve vrijheid (vrijheid van en vrijheid tot). Vrijheid en haar lotgevallen geven vaak blijk van vertrouwen in menselijke mogelijkheden, maar ook van ontnuchterd realisme.

De cursus  - een gewijzigde opzet van vorig jaar - bestaat uit tien lessen waarin deze opvattingen van vrijheid worden besproken

Docent: Bart Voorsluis
Periode:   maart – mei 2024
Data: woensdag 6 maart - woensdag 8 mei
Tijd: 11.00 -13.00 uur

kosten:
Cursus: €30,-
Syllabus €15,-