Onderwerp is deze keer Dunkelblum, een recente (2021) roman van de Oostenrijkse schrijfster Eva Menasse.

Dunkelblum is een fictief stadje aan de Hongaarse grens, waar zich in het verleden gruwelijke gebeurtenissen hebben voorgedaan. Onderwerp van de roman zijn niet zozeer de gruwelen zelf (die in werkelijkheid in die grensstreek wel degelijk hebben plaatsgevonden). Beschreven wordt hoe een complexe gemeenschap het verleden probeert te verzwijgen of te verdringen, maar daar uiteindelijk toch mee wordt geconfronteerd – zonder dat overigens alle raadsels worden opgelost. Virtuoos, geestig en indringend.

Docent: Harald Kunst