We lezen Nederlandse literatuur, maar ook vertalingen van werk van buitenlandse schrijvers. Er worden geen egodocumenten, thrillers en filosofische werken behandeld.

De keuze van een boek vindt om de beurt plaats op voorstel van een lid en in overleg met de groep. Degene die het boek heeft voorgesteld geeft aan het begin van de bijeenkomst een inleiding over het boek. De anderen hebben het boek dan inmiddels gelezen, ook als het eigenlijk niet aansprak.

Er zijn momenteel 2 leesgroepen actief.  Belangstellenden kunnen zich wel opgeven. Zij komen dan op een wachtlijst in geval iemand van de bestaande groep uitvalt, of wanneer er voldoende mensen op de wachtlijst staan om een nieuwe leesgroep te starten.

De leesgroep onder begeleiding van Ria Koopman komt één keer in de vier weken op woensdag om 11:00 uur samen.

Kosten: € 2,50 per keer
Informatie: Silvie van Venrooij silvie.v.venrooij@planet.nl