De aanvraag bij 'Centrum Begroot' van de SOOP Theetuin voor de buurt is gehonoreed. Het plan van uitvoering volgt. In totaal hebben 8.339 bewoners gestemd om het budget over de plannen te verdelen.

Van de 67 haalbare plannen voor stadsdeel Centrum worden er uiteindelijk 50 uitgevoerd.