De kunstenaar en buurtgenoot exposeerde in de SOOP van 31 januari 2013
t/m 6 maart 2013 met als titel “Klein overzicht (1880 – 2013)”.



“Van waarneming via associatie naar definitieve vorm”

“Ik ben opgeleid als beeldhouwer. Schilderen en tekenen zijn voor mij daarbij onontbeerlijk. Ik heb het nodig om grip te krijgen op het beeld dat ik uiteindelijk wil maken.

Mijn werk bestaat uit vertalingen van stemmingen door middel van het landschap en de langzame verschuivingen die zich daarbij voordoen.

Thema’s zijn het rivierengebied van Midden – Nederland, het Portugese landschap met authentieke accenten en een studie van een Romaanse Cherubijn (bewaker van een bepaalde plek)”.