De kunstenares exposeerde in de SOOP van donderdag 5 maart
t/m 22 april 2015: “Stillevens en (stads)landschappen
in aquarel, olieverf en grafiek en Beelden in brons, hout en steen”.‘Voor mijn expositie bij de SOOP heb ik werken uitgekozen die een overzicht bieden van mijn hele werkzame periode vanaf 1963 tot heden. Het is een mix van verschillende materialen, technieken en stijlen. Uit mijn begintijd vooral aquarellen en grafisch werk, zoals linoleumsneden en etsen. Uit latere periodes ook sculpturen en olieverven.

Mijn thema’s vormen de verbindende schakel tussen al die diverse vormen: mensen, stillevens en landschappen.

Ik heb vanaf mijn vroegste jeugd getekend en geboetseerd – soms zelfs in modder, stopverf en teer. Mijn passie werd gestimuleerd door mijn vader, en zijn oudere broer Alfons Volders, een begenadigd tekenaar en schilder, en een zeer knap restaurateur. Ik logeerde vaak bij oom Fons en zijn gezin, in het Geuldal, waar hij in zijn souterrain een atelier had. Daar mocht ik zitten toekijken als hij aan het werk was, maar niet praten. Het was een bron van inspiratie.

Na de middelbare school heb ik een onderwijsbevoegdheid gehaald aan de Leergangen in Tilburg. In Noord-Brabant was geen werk te vinden, maar in Amsterdam kreeg ik twee banen als docent, en dus verhuisde ik. Aan de Rijksakademie was destijds een avondklas verbonden, waar ik met veel enthousiasme na mijn werk naartoe ging. Ik was direct verkocht. Het jaar daarop werd ik toegelaten tot de dagopleiding, en mijn afstudeerrichting was de Vrije Beeldhouwkunst.

Lesgeven vond en vind ik heerlijk. Maar ik heb mijn werkzame leven wel altijd zo ingericht dat er voldoende tijd overbleef om zelf te werken. Omdat ik daar zelf grote behoefte aan had, en ook omdat het een gunstige invloed had op de kwaliteit van mijn lessen.

Ik heb door de jaren heen heel veel geëxposeerd, al dan niet samen met collega’s uit de verenigingen waarvan ik lid was. Het atelier dat ik jarenlang tot mijn beschikking had, heb ik helaas moeten opgeven. Ik werk nu thuis, dat was even wennen, en vooral miste ik mijn leerlingen.

Gelukkig deed zich al vrij snel de mogelijkheid voor een cursus tekenen te gaan geven bij de SOOP. Daarmee start ik de dag na de vernissage van mijn expositie. Puur en gelukkig toeval!

Ik verheug me enorm op de tentoonstelling. Ben natuurlijk benieuwd wat de bezoekers ervan zullen vinden. Met name ook mijn toekomstige cursisten!’